Prijava kvara javne rasvjete

Usluga prijave kvara javne rasvjete privremeno nije moguća.

Za prijavu kvara kontaktirati:

Grad Labin: 052 866 800
Općina Raša: 052 874 239